"In het jaar 1427 werd het landgoed Duvensteyn in Neerbosch voor het eerst genoemd. Duivenstein was toen een boerenhof. De in protocollen veelvuldig vermelde naam, bewijst dat een 'goed' van deze naam aan de Westgrens van het dorp Neerbosch gelegen heeft. Een kaart van het Schependom van 1754 tekent hier een boerengoed met de naam Spijker aan.
Op dezelfde plaats geeft een kaart van het kwartier Nijmegen van 1639 een landgoed aan met de benaming 'Welderen'.
Het schijnt dus dat de eerste burcht met de naam Duivenstein reeds in het jaar 1427 verdwenen was, mogelijk werd de burcht gedurende de oorlogshandelingen tussen de edelen en de steden in de jaren 1353/1354 vernield. De burcht was gesticht door de patriciërs-familie van Duven, die drie duiven in het familiewapen voerden. De naam Welderen, voor het eerst genoemd in het jaar 1556, was een Nijmeegse patriciërs-familie (van Welderen), die op de plaats van de verlaten en verwoeste nederzetting een landgoed stichtte. Wat daarvan in de 18e eeuw is overgebleven heet 'Spijker'." (Hendriks 1987)

Zie www.gaypnt.demon.nl.