"Aldenhaag, eigenlijk Aldenhage, voormalig kasteel in de Neder-Betuwe." (Hendriks 1987)

Op ongeveer 500 m ten noordwesten van kasteel Soelen ligt in het gehucht Avezaath (gemeente Zoelen) een omgrachte motte. Deze wordt Aldenhaag of de Esschenterp genoemd. De beboste, kunstmatige burchtheuvel (diam. Ca. 50 m) bezit een hoogte van enkele meters. Op het ruime topplatform bevindt zich de negentiende-eeuwse graftombe van baron J.G. Verstolk, die in 1845 overleed. Direct ten westen van de omgrachting ligt een ietwat verhoogd, boogvormig stuk grond, met eigen, droge gracht, dat mogelijkerwijs de oorspronkelijke toegang tot de motte controleerde. Historisch valt er weinig te melden over Aldenhaag. Omstreeks 1300 werd het goed A vezaath gesplitst in Zoelen en Aldenhaag, dat daarmee kennelijk al bestond. Het was misschien deze motteburcht die tussen 1290 en 1296 Als 'het versterkt huis van Avezaath' door helpers van de graaf van Vlaanderen werd verwoest. Weer opgebouwd schijnt de burcht na 1362 definitief verdwenen te zijn. De verdere eigendomsgeschiedemis van het goed loopt grotendeels parallel met die van het Huis Soelen.

Zie www.gaypnt.demon.nl www.kasteelsoelen.nl