"Naar 'Angerenstein of Angelestein', landgoed in de Veluwezoom ten N.W. van Arnhem. Komt reeds voor in het jaar 1487. Eens bewoond door Jhr. J. Baron Pallandt van Walfort." (Hendriks 1987)

"Voor 1487 was Angerenstein één van de bezittingen van de abdij van Prün. Deze abdij was gelegen, waar thans de Arnhemse wijk Klarenbeek ligt. Na 1487 werd Johan Coster kasteelheer. Ook een zekere Herman van Berck is één van de igenaars van het kasteel geweest. (...) De naam Angerenstein is ontleend aan de geslachtsnaam van een oude Arnhemse familie 'Angeren'."" (Gemeente-Secretaris, 20 december 1965)

Zie www.gaypnt.demon.nl.