Johan Willem Albarda. 05/06/1877--19/04/1957. Socialist.
  • 1913--1939: Lid van de Tweede Kamer.
  • 1915--1927: Lid van de gemeenteraad Den Haag.
  • 1916--1919: Lid van de Provinciale Staten.
  • 1917--1923: Wethouder van onderwijs Den Haag.
  • 1925--1939: Leider van de SDAP.
  • 1939--1945: Minister van Waterstaat.
  • 1945--1952: Lid van de Raad van State.
Bron: www.parlement.com, www.inghist.nl.