In het wijkcentrum van Hatert is in de ontmoetingsruimte door het Beheer, in samenwerking met de activiteitencommissie van het wijkcentrum, een boekenkast geplaatst, waar wijkbewoners gratis boeken in kunnen zetten, en eruit kunnen halen.

Om hiermee te beginnen zijn er natuurlijk boeken nodig, heeft u een of meerderen boeken over en wilt u ze een tweede leven geven, en iemand anders ervan laten genieten net zoals u deed. Breng ze dan naar het wijkcentrum, en geef ze daar af aan het beheer.

Ook is het mogelijk om in onze nieuwe ontmoetingsruimte op maandag t/m vrijdag te kunnen kaarten biljarten en diverse spellen te spelen, of een gezellig gesprek te voeren.