De gemeente Nijmegen neemt maatregelen tegen de overlast, die een aantal jongeren veroorzaakt rondom de Cruyff Court aan de Couwenbergstraat in Hatert. Vanaf 18 juni kunnen mensen die overlast veroorzaken een gebiedsverbod krijgen.

Het is één van de maatregelen waarmee gemeente en politie de overlast in de buurt willen verminderen en de veiligheid vergroten.

Al sinds een aantal jaren is er sprake van overlast, zoals drugshandel, intimiderend gedrag, geschreeuw en auto- en scooterverkeer dat gevaar oplevert. Het gaat om een groep jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud, maar ook over een enkeling die wat ouder is. Deze groep is al enige tijd geleden gewaarschuwd dat politie en gemeente hen in beeld heeft.

Als de handhavende instanties personen betrappen op verschillende feiten waaronder hinderlijk gedrag, baldadigheid en samenscholing, krijgen ze eerst een officiële waarschuwing. De eerst volgende keer zal er meteen bekeurd worden. Om snel te kunnen ingrijpen reikt de politie naast een bekeuring ook een gebiedsverbod uit. Deze varieert van 2 weken tot 12 weken afhankelijk van het feit..

Het gebiedsverbod geldt in het gebied omsloten door Hatertseweg (tussen Van Hogendorpstraat en het gedeelte ter hoogte van Craayensteinstraat), Craayensteinstraat, Geeresteinstraat (tussen Couwenbergstraat en Muiderslotstraat), Muiderslotstraat (tussen Geeresteinstraat en Nijenrodestraat), Nijenrodestraat (tussen Muiderslotstraat en Sandenburgstraat), Sandenburgstraat, Malderburchtstraat (tussen Sandenburgstraat en Thorbeckestraat), Thorbeckestraat, Treubstraat (tussen Thorbeckestraat en Van Hogendorpstraat), Van Hogendorpstraat (tussen Treubstraat en Hatertseweg), inclusief de genoemde straten (zie bijgevoegd kaartje).

Uitgebreide informatie op www.nijmegen.nl/gebiedHatert