Beste stakeholders,

 In onze vorige mail hebben we kort benoemd dat eind augustus het Democratiefestival plaatsvindt. Graag nodigen wij jullie hiervoor uit!

 

Het Democratiefestival

Op 30 en 31 augustus vindt op het festival eiland Veur Lent de eerste editie plaats van het Democratiefestival. Dit landelijk event wordt georganiseerd door de VNG, BZK en gastgemeente Nijmegen. Dagjesbezoekers en landelijke bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen vieren die dagen de democratie in Nederland! Bekende en onbekende Nederlanders verzorgen tal van workshops, excursies, debatten en lezingen. Voor het uitgebreide programma kijk op de site https://www.democratiefestival.nu/

 

Excursies vanuit de Nijmeegse Omgevingsvisie

Vanuit de Nijmeegse Omgevingsvisie organiseren we 5 inhoudelijke excursies aan de hand van de eerder behandelde thema’s van het coalitieakkoord: de aantrekkelijke stad, de duurzame stad, de sociale en gezonde stad en de economisch veerkrachtige stad.

Tijdens deze excursies gaan we per fiets op 5 interessante locaties kijken en willen graag met het publiek in gesprek over de opgaven voor Nijmegen, dit doen we aan de hand van stellingen. De volgende excursies organiseren wij:

 

1. Aantrekkelijke stad – een rondleiding door het Waalfront en het bezoeken van de stationsomgeving:

 

Nijmegen wil een goede woon- en werkomgeving bieden. Het Waalfront is een voorbeeld van grootschalige verdichting voor woningbouw, gemengd met voorzieningen. De opgave is ook in een verdichte stad voldoende ruimte te bieden voor groen en water, rekening te houden met het landschap (hier: de Waal) en het verleden, oplossingen voor mobiliteit te maken die minder ruimte vragen en onderlinge overlast voor bewoners te beperken. Lenen alle stadsdelen zich voor dit type verdichting? Wat voor effecten hebben grootschalige gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld op de mobiliteit en hoe heeft dat geleid tot plannen voor transformatie van het Nijmeegse stationsgebied? Beide gebiedsontwikkelingen proberen zoveel mogelijk verbindingen te leggen in de stad waarbij economische, duurzame en sociale opgaven worden gecombineerd met een aantrekkelijk nieuw stadsdeel.

Stelling: op de lange termijn kan Nijmegen omarmt de Waal uitgebreid worden met Nijmegen omarmt het Kanaal.

Vrijdag 30-8 12.30-14.30 uur
Zaterdag 31-8 14.30-16.30 uur

2. Aantrekkelijke stad – een bezoek aan 2 woonconcepten Iewan en stadsnomaden:

Nijmegen moet een forse hoeveelheid woningen bouwen om aan de vraag te voldoen. Zeker in de goedkopere sector is er nog steeds een tekort. Vaak hebben mensen die op dit type woningen zijn aangewezen geen invloed op de vorm en ontwikkeling van hun woningen. De excursie laat twee initiatieven zien, waarin de bewoners juist het voortouw genomen hebben. Lang niet iedereen heeft echter de kennis, energie en tijd beschikbaar om in een dergelijk project te stappen. Daarnaast kost de begeleiding en ontwikkeling van een dergelijk project ook aan gemeentezijde meer tijd dan een standaardproject. Hoe groot kan de bijdrage van dit soort initiatieven zijn voor de opgave van de stad? Hoeveel ruimte moeten we hiervoor vrij maken?

Stelling: een Iewan en/of stadsnomaden in iedere wijk hoort bij Nijmegen.

Vrijdag 30-8 12.30-14.30 uur
Zaterdag 31-8 14.30-16.30 uur

3. Economisch veerkrachtige stad – een bezoek aan het woonbelevingscentrum Liv:

Bedrijven moeten innoveren om aantrekkelijk voor hun klanten te blijven. Samenwerking tussen clusters bedrijven is essentieel om nieuwe ontwikkelingen door te voeren. Hier moet de stad ruimte voor bieden. Door toepassing van nieuwe technologieën en methodieken kunnen ook projectmatig ontwikkelde huizen steeds beter op maat gemaakt worden. Biedt dit ook meer ruimte voor toepassing van energiezuinige technieken en biobased bouwmaterialen? Kom een kijkje nemen bij Nederlands eerste woonbelevingscentrum waar alles onder 1 dak zit om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken, en hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

Stelling: netwerken van bedrijven hebben de toekomst. Nijmegen moet haar beperkte ruimte voor werkgebieden vooral aanbieden aan innovatief opererende bedrijven.

Vrijdag 30-8 12.30-14.00 uur
Zaterdag 31-8 11.30-13.00 uur

4. De sociale en gezonde stad – Nijmegen beweegvriendelijke stad, kom suppen!

 

Nijmegen wil de stad zo inrichten dat ze uitnodigt tot sporten, bewegen en ontmoeten. De Spiegelwaal is hier een voorbeeld van. Deelnemers aan het Suppen wordt gevraagd vooraf een korte enquête in te vullen over de mate waarin zij vinden dat de stad hier goed op inricht is en welk karakter toevoegingen moeten hebben (bv in de vorm van groene beweegroutes, of juist faciliteiten voor georganiseerde sporten etc..)

 

Stelling: bewegen en sporten in de stad doen we ongeorganiseerd, zo dicht mogelijk bij huis.

Vrijdag 30-8 14.00-17.00 uur
Zaterdag 31-8 14.00-17.00 uur

* Het meenemen van zwem- of sportkleding is aan te bevelen. Wetsuits zijn ter plekke beschikbaar.

5. De duurzame stad – een bezoek aan het windpark Nijmegen

 

De energietransitie is bij uitstek een proces dat iedereen aangaat; het zal invloed hebben op ons werken, op ons wonen en op de manier waarop we ons vervoeren. Het opwekken van duurzame energie heeft grote invloed op onze directe omgeving. Daarom kan dit niet aan een beperkte groep grote partijen overgelaten worden; de energietransitie kan alleen slagen als er een brede betrokkenheid is en als het ene initiatief het volgende uitlokt.

De windcoöperatie is hier een goed voorbeeld van en laat ook zien hoe het niet bij één windpark blijft, maar hoe vanuit dat project meerdere nieuwe projecten kunnen starten, gefinancierd door bewoners uit de directe omgeving.

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/07/Wind-en-zonneparken-realiseren-samen-met-inwoners_20190629.pdf

Stelling: de nieuwe zonnevelden en windparken voor de energietransitie zouden voor tenminste de helft in lokaal eigendom moeten zijn.

Vrijdag 30-8 15.30-17.00 uur
Zaterdag 31-8 11.30-13.00 uur

Op 31-8 tussen 15.15-17.00 uur organiseert de provincie eveneens een 3x een debat van 30 min op dit thema: 'Windmolens in de achtertuin? Energietransitie: Inspraak of niet?' Ga in gesprek over windenergie met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Stichting Wiek-ll en Leefbaar Reeth. Voor meer informatie en aanmelden bezoek de site: https://www.gelderland.nl/smartinstant1.net?id=20185

 

 

Spreekt een van de thema’s u aan, meld u dan aan!

Aanmelden kan door een mail te sturen vóór 28 augustus naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt hierbij aangeven of u over een fiets wenst te beschikken of dat u met eigen fiets komt. Aanmelden voor een excursie kan ook op de dag zelf bij VNG info stand. Let op, per excursie is een beperkt aantal fietsen beschikbaar. Vooraf reserveren voorkomt dat fietsen weg zijn en excursies vol zitten. Het festival is kosteloos toegankelijk. Kent u andere mensen in uw netwerk voor wie deze excursies interessant zijn, zet gerust de uitnodiging door.

 

Verdere doorkijk proces Omgevingsvisie – Panorama Nederland

Van 11 t/m 17 november komt Panorama Nederland naar Nijmegen. Dit moment grijpen wij aan om bijeenkomsten, debatten en lezingen te organiseren over de thema’s van de Nijmeegse Omgevingsvisie. In die week presenteren wij ook de concept omgevingsvisie. Dit alles vindt plaats in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Wanneer een concreet programma beschikbaar komt informeren wij u nader, maar reserveert u vast deze datum in uw agenda!

 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op een van onze excursies!

 

 

 

Maarten van Ginkel, Mathieu Schouten en Liesbeth Garretsen

 

Team Omgevingsvisie