Beste heer/mevrouw,

Graag nodigen we u alvast uit voor de Week van de Stad van 11 t/m 17 november. In deze week laten we u graag zien waar we staan met de Omgevingsvisie Nijmegen. Eerder hebt u in één van de stadsgesprekken meegedacht over welke thema’s daarin van belang zijn. Alle ideeën hebben we samen met bestaand beleid verwerkt tot een basis voor de Omgevingsvisie. We horen graag wat u en andere Nijmegenaren vinden van dit tussenresultaat. Daarna werken we toe naar een definitieve Omgevingsvisie die we in het eerste kwartaal van 2020 willen laten vaststellen.

 

Week van de stad
Tijdens de Week van de Stad zoomen we aan de hand van een divers programma in op de opgaven voor Nijmegen tot 2030 en verder. Zo zijn er in die week lezingen, debatten, inloopmomenten en verschillende themacafés, die we samen met onze partners organiseren.

 

In de Week van de Stad is ook het rondreizende Panorama Nederland te zien. Het panorama schetst een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor verbeteringen in de toekomst. Het Panorama is gemaakt door het college van Rijksadviseurs. Een korte impressie hiervan kunt u zien op deze site: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland

 

Het programma op hoofdlijnen

Elke thema-avond start met een korte film over de 4 opgaven van de Nijmeegse Omgevingsvisie en zoomt vervolgens in op een aantal onderdelen in Nijmegen hiervan

 • 11 november vanaf 20.00 uur toekomstcafé
  • verbindingen van mensen en thema’s
  • de toekomst van hoe en waar we werken en ontwikkeling van diverse sectoren, wat betekent de klimaatcrisis voor de stad
  • afsluitend debat
 • 12 november vanaf 20.00 uur stadcafé in samenwerking met Architectuur Centrum Nijmegen (ACN)
  • Dukenburg gezonde en sociale stad
  • Time to Momo Nijmegen, the green line
  • Beweegroutes, gezonde stad
  • Muzikale act over actuele thema’s
 • 13 november vanaf 20.00 uur pubquiz duurzaamheid op actuele thema’s
 • 14 november vanaf 20.00 uur het Woonwerkcafé
  • Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
  • Uitkomsten woonbehoefteonderzoek en presentatie op hoofdlijnen van woonvisie en economische visie
  • Workshops op het gebied van de Omgevingsvisie, de woningmarkt, bijzondere woonvormen, leefbare wijken, studentenhuisvesting, wonen in de bestaande stad, werken.

Noteert u dus in uw agenda 11 t/m 17 november! U ontvangt binnenkort het uitgebreide programma.

 

Met vriendelijke groeten,

Mathieu Schouten, Maarten van Ginkel en Liesbeth Garretsen

Team Omgevingsvisie