De notulen van de laatste vergadering van Platform Hatert zijn beschikbaar: