De gemeente is op zoek naar mogelijkheden voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. Een van de mogelijke plekken is de Elshofweg. Lees daarover meer in de bijgevoegde PDF.