Featured

Hou van Hatert stelt u voor aan huisarts: Pierre Gijsbers

logo hvh 1150x1150

In het centrum van Hatert is huisartsenpraktijk ‘Hart van Hatert ‘ gevestigd, mooi centraal gelegen en voor iedereen goed toegankelijk. Inmiddels is Hart van Hatert een begrip onder de inwoners van Hatert en Nijmegen.

Huisarts Pierre Gijsbers werkt samen met de andere vaste huisartsen (Heleen van Vugt, Marloes van den Sigtenhorst en waarnemende huisarts Tess Pepping), de doktersassistenten en praktijkondersteuners in de praktijk. Zijn partner Tessa, als huisarts opgeleid, werkt bij de regionale huisartenorganisatie en doet het management van de praktijk. Met dit professionele team met ieder zijn/haar eigen vakgebied verlenen ze samen huisartsenzorg aan inwoners van Hatert.

Pierre Gijsbers is geboren in een klein dorpje in het Land van Maas en Waal in de provincie Gelderland. Zijn ouders hadden een melkveehouderij. Er werd daar destijds intensief samengewerkt met andere dorpelingen, iets wat toen vanzelfsprekend was.Je stond voor elkaar klaar en hielp elkaar waar nodig is. De gemeenschap was erg op elkaar gericht.

Pierre Gijsbers

Toen de ambitie kwam om arts te worden heeft het even geduurd tot Pierre wist wat voor een dokter hij wilde zijn. Na op de spoedeisende hulp gewerkt te hebben bij het CWZ in Nijmegen en daarna in Utrecht, kwam Pierre er achter dat hij het belangrijk vond om mensen te blijven zien.

Pierre aan het woord: “Als huisarts probeer ik altijd zo direct mogelijk informatie te delen in een open gesprek. De meeste inspiratie haal ik uiteindelijk uit mijn patiënten. Zij leren me hoe ze omgaan met gezondheid en ziekte. Bij ieder patiënt leer ik hierdoor wat ik dan weer wat ik bij een andere patiënt kan inzetten. Voor mij is het een enorme rijkdom om door mijn patiënten en collega’s geïnspireerd te mogen worden. Luisteren is een heel belangrijke eigenschap, uiteindelijk voor iedere relatie tussen mensen.

De missie van de praktijk is om wijkgericht te werken en laagdrempelig beschikbaar te willen zijn met goede zorg door een zo breed mogelijk professioneel team. De druk op de zorg neemt toen en we zijn continue bezig met praktijkverbetering. Het team groeit, wat uitdagingen geeft vanwege ruimtegebrek en de huidige arbeidsmarkt. We vind het daarom belangrijk om op te leiden en zetten extra ondersteunend personeel in. Het team staat gelukkig stevig.
Huisartsen team Hart van Hatert

Het past in onze visie om in een wijk als Hatert  te werken en zoveel mogelijk samen te werken met andere zorgverleners en maatschappelijk betrokken te zijn. Als huisarts probeer ik aan te sluiten bij ‘Hatert Gezond’. Dit is een platform van alle netwerkpartners in de wijk. Hier treffen onder andere thuiszorg (ZZG en Buurtzorg), buurtteams, de gemeente, buurtsportcoach, de gezondheidsmakelaar en enkele bewoners uit de wijk elkaar. Ook de collega’s van praktijk Fysiotherapie Hatert sluiten aan. Zij zijn actief betrokken bij de organisatie van ontmoetgroepen, loopgroepen in de wijk en we hebben met hen samen een GLI opgezet (gecombineerde leefstijl interventie) om mensen te helpen hun leefstijl duurzaam gezonder te maken. Kortom, een betrokken partner om als zorgorganisatie mee samen te werken.

Maatschappelijke betrokkenheid is ook uitdagend, er zijn heel veel maatschappelijke problemen die wij niet kunnen oplossen. De ontwikkelingen in de zorg en maatschappij maken dat ik mij soms machteloos voel als huisarts. We zien steeds meer sociale problemen door schulden, probleemgedrag (verslavingen of agressie) of alleenstaande mensen die in de problemen zitten, maar geen hulp accepteren. Echtparen waarvan een partner alleen naar een verpleeghuis moet, omdat de ander niet dezelfde indicatie heeft. Helaas kunnen we als praktijk niet alles oplossen en zullen we ons zoveel mogelijk moeten blijven focussen op medische zorgverlening.

  “Daarom wil ik huisarts zijn, zodat je kunt bedenken; wat is er bij deze mensen nodig”

Er onstaan steeds grotere brede maatschappelijke problemen waar nieuwe visie voor nodig is. De vergrijzing, woningbouw, het verdwijnen van de gemeenschapszin waarvoor we de ‘participatie maatschappij’ terug kregen. Bejaardentehuizen en verpleegtehuizen zijn verdwenen, ouderen kunnen geen passende woonruimte vinden en jongeren geen woning. De eerstelijnszorgvoorzieningen en mantelzorgers worden overbelast.

Het zorgen voor voldoende ruimte en tijd in de praktijk zijn voor ons nu de grootste uitdaging in het werk. Het vak is de laatste 15 jaar veel veranderd waarbij we ook veel zorg uit de ziekenhuizen, de jeugdzorg en de GGZ (psychische zorg) hebben moeten overnemen. De meeste huisartsen hebben hierdoor inmiddels ruimtegebrek, waardoor veel praktijken moeten sluiten voor nieuwe inschrijvingen. Praktijk Hart van Hatert heeft naast de hoofdlocatie Couwenbergstraat 34, samen met Fysiotherapie Hatert de Geeresteinstraat 32 ingericht als gezondheidscentrum. Naast extra spreekkamers voor de praktijken, is er ook ruimte voor diëtisten, logopedie en een POH-jeugd.

Voor niet urgente klachten moeten de patiënten soms toch langer moeten wachten dan ze gewend waren.  In onze praktijk kunnen patiënten gelukkig meestal binnen een week terecht en bij spoed dezelfde dag. We zijn wel onlangs tijdelijk dicht gegaan voor nieuwe inschrijvingen. Erg jammer, maar kwaliteit en veiligheid gaan voor

Er is een Deltaplan zorg nodig om de hele zorg weer flexibel en krachtig te maken. Er moeten meer doktersassistenten, verpleegkundigen en huisartsen worden opgeleid. Er is meer ruimte nodig voor huisartspraktijken in bestaande en nieuwbouwwijken. In een groot deel in Nijmegen en ook in Hatert is geen huisarts beschikbaar voor nieuwe inschrijvingen. We zullen onze uiterste best doen om zo snel mogelijk weer open te gaan voor nieuwe inschrijvingen.

We proberen ook oplossingen te zoeken door anders te werken. Zo gaan we Lean werken, voor een efficiënter voorraadbeheer. Wat ook tijd scheelt is dat zorg meer digitaal wordt, denk bijvoorbeeld aan het online bestellen van herhaalmedicatie of een uitslag die je digitaal in kan zien op het moment dat het jou het beste uitkomt, in plaats van dat je moet wachten aan de telefoon. We merken ook dat onze patiënten steeds digitaal vaardiger worden, al zal het voor sommigen best even wennen zijn.  

Reken erop als je een huisarts nodig hebt dat die er zal zijn. Dat is waar we het voor doen.

De komende 10 jaar neemt de druk op de zorg toe, de zorg gaat veranderen. Het is een uitdaging die we continu voor moeten zien te blijven, we zijn hier voortdurend mee bezig. Over 10 jaar ben ik bijna zestig jaar. Mijn hoop is dat we deze jaren goed beschikbaar blijven voor de inwoners van Hatert.

Wat ik de lezers zou willen adviseren voor onze mooie wijk is om erop uit te trekken en actief te zijn en blijven, omdat het heel veel oplevert aan contacten, vaardigheden en zingeving. Een gevoel sociaal geworteld zijn in je wijk, dat maakt gelukkig en is gezond. Het is bewezen dat mensen die actiever zijn, meer gemeenschap ervaren, gelukkiger zijn en zich veiliger voelen in de wijk. Actief zijn is dus goed voor je conditie, je gezondheid en uiteindelijk is dit in wederkerigheid goed voor de wijk. Dit geeft energie.

Participeer dus in het verenigingsleven en in wijkactiviteiten. Als je elkaar ontmoet dan begrijp je elkaar. De sleutel voor welzijn in een harmonieuze gemeenschap is meer samen dingen doen. Hatert is een prachtige en overzichtelijke wijk hiervoor, met al goede basisvoorzieningen en sociale structuren die aanwezig zijn. De uitdaging is mensen hiermee te bereiken, te betrekken en te activeren. 

"Samenleven in de wijk begint bij jou, dat is wat ik de inwoners van Hatert zou willen meegeven“

Hart van Hatert

Pierre Gijsbers samen met zijn partner Tessa Versteegde

Related Articles

Tijdelijke noodopvang Sportpark Winkelsteeg

Wijkraden, warmteplekken, werkzaamheden Topaasstraat en Wijkplatform Hatert

Mozaïek mee aan de "Hou van Hatert-bank"