Agenda

Geen evenementen

Laatste nieuws

Hier vind je het meest recente nieuws.

De ondergrondse glasbakken hebben het parkeerterrein een stuk mooier gemaakt.
Maar deze foto laat zien dat het toch niet allemaal in orde is:

Winkelwagens

  • Is er iemand die weet waarom die winkelwagentjes 's nachts buiten moeten staan?
  • Is er iemand die weet waarom winkelwagentjes omvergegooid moeten worden?
  • Is er iemand die weet waarom de prullenbakken open moeten staan?
  • Is er iemand die weet waarom er zoveel zwerfafval op de grond moet liggen?

 

Antwoorden kunnen worden opgestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De afgelopen week zijn er verschillende klachten binnengekomen over jeugd die zich misdraagt op de bouwplaats van de nieuwe sporthal achter het Wijkcentrum.

De gemeente is inmiddels ook op de hoogte gesteld en heeft de politie gevraagd actief op te treden.

We weten natuurlijk niet welke jeugd dit doet. We nemen maar aan dat het niet onze eigen Hatertse jongeren zijn die de bouw van de sporthal die ze straks zelf kunnen gebruiken tegenwerken door over het hek te klimmen en bouwmaterialen te vernielen. Zo slim zijn ze toch zeker wel?

In elk geval: mocht u zien dat er vandalen bezig zijn, meldt het direct op het algemene nummer van de politie (0900-8844).

Samen buurten, samen binden

Met dit motto heeft Minister Vogelaar op 14 mei jongstleden in het wijkcentrum met verschillende personen van gedachte gewisseld over wat er moet gebeuren in Hatert. Dit bezoek heeft te maken met de benoeming van Hatert als een van de 40 “probleemwijken” van Nederland.

Programma

Het programma startte bij Open Wijkschool De Klumpert met een gesprek met de directeur en gemeentelijke verantwoordelijken voor onderwijs. Vervolgens sprak Minister Vogelaar met vertegenwoordigers van politie, gemeente, bewoners, scholen, winkels, Tandem en nog meer instanties over onderwerpen als Integratie, Wonen, Veiligheid, Leren en Werken en fietste zij door de wijk om een concreet beeld te krijgen bij de benoemde problemen. Aansluitend is er specifiek gediscussieerd over én met jongeren over de aanpak van jongerenproblematiek in Hatert en ter afsluiting is de pers te woord gestaan over de besproken zaken.

Enkele besproken onderwerpen

Met name de thema’s Integratie en Werken zijn aan de orde geweest. Onderstaand een aantal voorbeelden:

  • De sociale kant van wonen vergt individuele aandacht voor probleemgezinnen door gezinsbegeleiding vanuit diverse instanties. Daarnaast is een collectieve aanpak door Vader-project, Buurtrangers en andere projecten noodzakelijk om de problematiek “achter de voordeur” aan te pakken.
  • De inzet van een wijkagent heeft er voor gezorgd dat er een dialoog ontstaat en dat problemen gestructureerd aangepakt kunnen worden. Dit wordt onderstreept door Minister Vogelaar en de mobiele politiepost op de markt elke woensdagochtend werd letterlijk als uniek bestempeld. De capaciteit van 1 wijkagent is echter te beperkt, waardoor een tweede wijkagent noodzakelijk is om individuele aandacht te kunnen blijven geven aan drugs- en alcoholoverlast, jongerenoverlast en overlast panden.
  • Gezien het hoge percentage kinderen dat speciale hulp nodig heeft in Hatert is begeleiding op en na school van groot belang. Extra ondersteuning van bijvoorbeeld gezinscoaches zijn nodig om die noodzakelijke aandacht te kunnen geven, zodat de negatieve tendens omgebogen kan worden en dat kinderen in de eigen wijk weer het benodigde (basis)onderwijs kunnen en willen genieten.
  • Werkplekken dienen gecreëerd te worden in de eigen wijk in de vorm van stageplaatsen, eigen ondernemerschap en sociaal maatschappelijke functies. Daarnaast moet vrijwilligerswerk gestimuleerd worden, waardoor meer bewoners met bewoners aan de slag gaan.
  • Om de integratie en de binding tussen de bewoners in Hatert te bevorderen dienen meer (allochtone) bewoners betrokken te worden bij diverse activiteiten, projecten en bewonerscomités.

Gebleken is dat er bij de aanwezigen voldoende ideeën leven en dat er op veel gebieden al initiatieven ontplooid zijn, maar dat nog veel meer betrokkenheid nodig vanuit alle bewoners en vanuit de diverse instanties om het resultaat merkbaar te laten zijn.

 

Vervolgtraject “samen buurten, samen binden”

Al met al een constructief opgezette start van een meerjaren-traject “samen buurten, samen binden”, waarbij beloofd werd alle instanties verder te betrekken bij de vorming van de concrete plannen die de komende maanden gestalte zullen krijgen. Na de zomer worden de eerste acties uitgezet en we zullen gezamenlijk jaarlijks de voortgang bekijken.

Minister Vogelaar heeft alle aanwezigen gevraagd op papier aan te geven wat er nodig is (financiële middelen en aanpassing beleid). Vanuit de bewonerscomités hadden we vooraf al een lijst met aandachtspunten opgesteld en deze hebben we overhandigd (deze lijst is hier te downloaden). De Minister was verheugd een grote betrokkenheid vanuit bewoners te zien en benadrukte dat de ontwikkelde plannen noch de plannen van “Den Haag” moeten worden, noch de plannen van de “gemeente Nijmegen”, maar vooral de plannen van de bewoners van Hatert zelf !

Hieronder zie je twee gescande berichten uit de krant. Klik erop voor een vergroting.

 

Hatert: werk aan de winkel Vogelaar in Hatert

 

Zoals iedereen inmiddels wel weet, wordt de Hatertse brug een stuk opgetild. Van boven is te zien dat de ene helft bijna klaar is: het asfalt ligt er al weer. Hieronder zie je een paar foto's gemaakt door Herman hoe het er op 8 mei vanonder uitzag.

 

Klik op bovenstaande banner om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Ga naar boven