Agenda

Geen evenementen

Laatste nieuws

Hier vind je het meest recente nieuws.

taalcafe in de bieb foto marcel krijgsman 800x533Op donderdag 11 oktober om 10.00 uur is de feestelijke opening van het nieuwe Taalcafé in Bibliotheek Hatert aan de Couwenbergstraat 20 in Nijmegen. Vanaf deze datum kun je daar elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur Nederlands komen oefenen.

In het Taalcafé kun je met andere mensen komen praten die ook de Nederlandse taal willen leren. Er zijn vrijwilligers aanwezig om je te helpen met oefenen. Zo leer je steeds meer Nederlandse woorden. Het zijn gezellige ontmoetingen, met elke keer een ander onderwerp om over te praten. Bijvoorbeeld het nieuws of een Nederlands feest, zoals Koningsdag. Je bent altijd welkom bij het Taalcafé, dus aanmelden is niet nodig. Kleine kinderen mogen ook mee. Het Taalcafé is gratis.

Wil je ook graag beter Nederlands leren spreken? Je bent van harte welkom bij de opening op 11 oktober om 10.00 uur in de Bibliotheek Hatert. Er is muziek, koffie/thee en lekkere hapjes. Om 10.50 uur gaat het eerste Taalcafé van start met als thema ‘Feest’. Hierna ben je elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur wekelijks welkom in het Taalcafé in de bieb.

De Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert het hele jaar door activiteiten voor mensen die graag (beter) Nederlands willen leren. Meer informatie over hulp met taalvaardigheid bij de bieb, zoals over onze Taalhuizen of de VoorleesExpress? Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig.

Programma opening Taalcafé Hatert op 11 oktober 2018

10.00 uur - ontvangst met koffie/thee en wereldse hapjes

10.15 uur - welkom door Bert Hogemans, directeur-bestuurder Bibliotheek Gelderland Zuid en Edwin van Haveren, wijkmanager Zuid, gemeente Nijmegen

10.30 uur - officiële opening met het Nederlandse lied door de Hatertse Noo(d)jes

10.50 uur - het eerste Taalcafé met als thema ‘Feest’

12.00 uur - afsluiting

Voor het vijfde jaar op rij staat de maand oktober in het teken van Stoptober. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Al bijna een kwart miljoen Nederlanders hebben de afgelopen jaren meegedaan aan Stoptober. Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de stoppers die 28 dagen ook volhoudt. Dit komt onder andere door de gratis Stoptober-app. En door de dagelijkse steun van Stoptober via social media. Ook de steun van de stoppers onderling draagt bij aan het succes.

 

Ambassadeurs

Dit jaar is actrice- en presentatrice Katja Schuurman één van de gezichten van Stoptober. Samen met presentator Kees van der Spek en Omroep MAX-directeur Jan Slagter doet zij mee aan Stoptober. Gelegenheidsroker Katja Schuurman wil graag helemaal stoppen. Ze kijkt er naar uit om dit met alle stoppers samen te doen. “Het is een gewoonte waar ik graag vanaf zou zijn. Samen stoppen is fijn, het sterkt in het volhouden. Het gevoel dat je niet alleen bent. En soms even chagrijnig naar elkaar kan kijken en dan elkaar lachend lief omhelzen. Ik ben ook graag een voorbeeld voor anderen, en ook zeker voor mijn dochter.”

Stoptober werkt!

Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle rokers in Nederland graag wil stoppen met roken. Dit is nog niet zo makkelijk. En wat is het juiste moment? Stoptober biedt vanaf 1 oktober positieve steun aan iedereen die wil stoppen met roken. Bovendien is een periode van 28 dagen goed te overzien. Want ben je eenmaal door die lastige eerste fase heen? Dan heb je na 28 dagen vijf keer meer kans om blijvend te stoppen.

Meedoen aan Stoptober?

Iedereen die aan Stoptober wil meedoen kan zich nu inschrijven via de website www.stoptober.nl. De gratis Stoptober-app is vanaf 28 september te downloaden. De 28-dagen-niet-roken-reis begint op 1 oktober 2018.

Op 8 oktober wordt weer het zogenaamde wijkenfestival gehouden. Hier kunt u kijken welke initiatieven er worden ontplooid in de verschillende wijken. Misschien doet u hierbij inspiratie op om ook zoiets in Hatert te gaan doen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw huidige initiatieven aan anderen te tonen.

Lees voor meer informatie bijgaande flyer.

In aanloop naar Nijmegen European Green Capital 2018 wil de stichting Green Capital Challenges met het Duurzaam Estafettestokje duurzame en sociale initiatieven in het zonnetje zetten. In de maand september staat het thema Energiebesparing centraal.

Johan Noppe (Portaal) nam als portefeuillehouder duurzaamheid binnen het Platform Nijmeegse Woningcorporaties het estafettestokje in ontvangst: “Als woningcorporaties hebben we al veel gedaan om onze woningen energiezuiniger te maken en werken we uiteindelijk toe naar een klimaatneutraal woningaanbod. De komende jaren richten we ons samen met de gemeente op de energietransitie van de verschillende wijken. Kort gezegd: van het gas af. Daarbij zijn alle partijen nodig, zodat we in Nijmegen het goede voorbeeld blijven geven.”

Voorbeelden van projecten

Tijdens de bijeenkomst van huurders, woningcorporaties en gemeente werden verschillende voorbeelden gegeven van projecten waarmee de Nijmeegse corporaties werken aan duurzaamheid:

De Gemeenschap – Energiezuinige Spoorbuurt

In 2017 is Woningbouwstichting De Gemeenschap begonnen met het energiezuinig maken van woningen in de Spoorbuurt. Daken, muren en ramen van bijna 500 woningen worden in drie jaar tijd geïsoleerd. Na deze werkzaamheden hebben de woningen energielabel B (nu nog F/G). Ze zijn comfortabeler en de woonlasten gaan omlaag. Bewoners krijgen geen huurverhoging nadat de woning is verduurzaamd.

Mooiland – Renoveren in Lent

In 2017 verduurzaamt Mooiland 59 woningen in Lent. Door energiebesparende maatregelen brengen zij deze woningen van een laag energielabel naar gemiddeld energielabel B. Deze renovatie zit inmiddels in een afrondende fase. De maatregelen leiden tot lagere (energie)lasten voor huurders en meer wooncomfort. Ook de komende jaren investeert Mooiland in verdere verduurzaming van haar bezit.

Portaal - Nul Op de Meter in de Meijhorst

Portaal is onder meer aan de slag in de Meijhorst (Dukenburg). 132 Eengezinswoningen worden gerenoveerd naar een Nul Op de Meter (NOM) woning. Dat is een energieneutrale gerenoveerde woning, voorzien van duurzame installaties, die zijn eigen energie opwekt met zonnepanelen. De woningen krijgen als het ware een warme jas aangetrokken en worden voorzien van zeer goed geïsoleerde gevels en een goed geïsoleerd dak. Met deze aanpak worden de belangrijkste klachten van bewoners, zoals vocht, tocht en schimmel verholpen. En door de energiemaatregelen stijgen de totale woonlasten niet.

SSH& - Bijna Energie Neutraal aan de Van Nispenstraat

SSH& zet in op energiebesparing door technische maatregelen en bewustwording bij studenten. Daarbij komen de maatregelen direct ten goede aan de betaalbaarheid en het wooncomfort. De ambitie van SSH& is dat haar bewoners in 2020 20% minder energie verbruiken dan in het jaar 2015. SSH& zet bijvoorbeeld bij de grootschalige renovatie van het complex aan de Van Nispenstraat in op het bijna energieneutraal (BENG) maken van 55 woningen. Deze worden met nieuwbouwkwaliteit gerealiseerd. SSH& voert dit project uit met veel aandacht voor bewonersparticipatie.

Standvast Wonen

Volgend jaar realiseert Standvast Wonen in de Ahornstraat en Lijsterbesstraat 31 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor all electric gebruik. De corporatie ondersteunt ook het zonnedakproject van Duurzaam Hengstdal. Standvast Wonen stelt hiervoor de daken van haar huurappartementen in de Cipresstraat beschikbaar, waarbij de huurders die daar wonen extra voordeel krijgen.

Talis - Energiedaken

Talis plaatst als proef bij honderd woningen zonnepanelen, zonneboilers en een warmtepomp; zonder extra huurverhoging. Huurders konden zich dit voorjaar hiervoor aanmelden. Als de proef succesvol is, kijkt Talis of zij dit aan meer huurders kan aanbieden. Afgelopen jaren heeft Talis veel geïnvesteerd om woningen energiezuiniger te maken, zonder huurverhoging. Dit draagt bij aan lagere woonlasten voor huurders, meer wooncomfort en minder CO2 uitstoot.

WoonGenoot – Zonnekracht benutten in Lent en aan de Aldenhof

WoonGenoot heeft onlangs 20% van haar bezit vanuit eigen middelen verduurzaamd. Hiervoor is geen huurverhoging doorberekend aan de huurder. Door deze investering is dat bezit toekomstbestendig en levert het direct wooncomfort en lagere woonlasten op voor de huurder. WoonGenoot gaat daarnaast in de komende tijd de zonnekracht benutten op appartementen in Lent en tevens op haar kantoor aan de Aldenhof.

Helaas komen de notulen niet snel beschikbaar maar op 22/06 zijn de notulen van de laatste drie bijeenkomsten van Platform Hatert toegevoegd aan de site.

Klik op bovenstaande banner om u aan te melden voor de nieuwsbrief
Ga naar boven