Samen met een groot aantal enthousiaste omwonenden is de afgelopen periode, tijdens een aantal bijeenkomsten, het ontwerp uitgewerkt voor de opknap van de Mual Keten.

We zijn gestart met de algemene uitgangspunten en hebben via een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp doorgewerkt tot de details van het definitieve ontwerp; tot en met de tekst die op een infobord zal komen bij de ingang van het park. Een tekst die in een paar woorden het specifieke van de plek weergeeft. Om alle overige bewoners in de ruime omgeving van het park in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van het ontwerp, zijn deze via een huis aan huis brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, op donderdagmiddag 18 maart, in de Mual Keten aan de Angerensteinstraat.

De werkzaamheden aan het park zullen eind dit jaar starten en de officiële opening is gepland voor het voorjaar van 2011. Dan zullen we feestelijk vieren dat deze nu wat versleten en slecht gebruikte hoek van Hatert er weer op en top bijligt: een prachtige ontmoetingsplek voor alle omwonenden.

Wim Cousijn, Rob van de Wetering, Joep Ratering & betrokken omwonenden

Dit artikel is onderdeel van het WAP katern maart-april 2010 uit wijkkrant nummer 2. In het bijzonder is daar ook het hier ontbrekende ontwerp te zien!