Het Wijkactieplan Ongedeeld Hatert richt zich op vier zaken:

  • jongerenproblematiek - Hatert Jong,
  • problemen achter de voordeur - Hatert Thuis,
  • werkloosheid en armoede - Hatert Werkt en
  • het gebrek aan onderlinge samenhang in de wijk - Hatert Ontmoet.

Ook is er in het plan veel aandacht voor veiligheid en integratie. Deze onderdelen
staan natuurlijk niet los van elkaar. Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt.

In Wie is wie in Hatert WAP kunt u lezen wie voor welk onderdeel aanspreekpunt danwel verantwoordelijk is.