De samenvatting van het eindrapport visitatiecommissie: "Dienstbare overheid nodig voor wijkenaanpak", is hier te downloaden.