Voor alle bewoners van Hatert

Op woensdagavond 12 oktober om 19.30 uur in het Wijkcentrum Hatert

Samen aan de slag voor een prachtig Hatert

Het is alweer vier jaar geleden dat we onder het motto "Samen aan de slag voor een prachtig Hatert" van start gingen. De wijk werd veiliger en de werkloosheid en armoede verminderden. Ook kregen jongeren die overlast veroorzaken, problemen binnen het gezin en integratievraagstukken veel aandacht. Samen met u hebben de gemeente, de woningcorporaties en tal van andere instellingen een flinke stap gezet.

Hatert 2.0
Als we terugkijken kunnen we zien wat wel en wat niet gewerkt heeft. ook is er in de wijk bezoek geweest van een commissie van wijze mensen, de Visitatiecommissie. Deze commissie heeft met wijkbewoners en deskundigen gesproken en adviezen gegeven. Met die adviezen is voor Hatert een nieuw conceptplan gemaakt: Hatert 2.0. Hoe we daar de volgende vier jaar mee verder willen bespreken we graag met u.

Eigen kracht
Een van de verschillen tussen het vorige wijkactieplan en het plan Hatert 2.0 is dat er voor u meer ruimte komt om zelf te werken aan de leefbaarheid van uw wijk. Wij weten dat u als wijkbewoner, samen met uw buren en andere wijkbewoners, nu zelf de kracht heeft om bij te dragen aan een fijne en duurzame woonwijk.

12 oktober in het wijkcentrum
Daarom nodigen wij u, en alle andere bewoners van Hatert, uit voor een bijeenkomst in de grote zaal van het Wijkcentrum op woensdagavond 12 oktober a.s. We starten om 19.30 uur, maar u bent vanaf 19.00 van harte welkom voor een kopje koffie of thee.

Wat gaan we doen op deze avond?
We starten met een terugblik over de afgelopen drie jaar, gevolgd door een presentatie over Hatert 2.0. Na de pauze gaan we in gesprek waarbij twee vragen centraal staan:

  1. Wat kunnen we samen doen om het imago van Hatert nog meer te verbeteren?
  2. Wat kunt u zelf doen om van Hatert een fijne en duurzame woonwijk te maken en te houden? Om welke onderwerpen gaat het: veiligheid, rotzooi op straat of eenzaamheid? Wat wilt u zelf aanpakken om uw woonwijk nog mooier en veiliger te maken?

Wij ontmoeten u heel graag op woensdagavond 12 oktober a.s. in het Wijkcentrum.

Imke Mokveld en Wim Cousijn,
namens Portaal, Talis, Woongenoot
en de gemeente Nijmegen