Op 12 oktober is er in het Wijkcentrum van Hatert een inloop-avond geweest waarbij de verbetering van de leefbaarheid in Hatert centraal stond. Nadat er eerst is teruggekeken op wat onder de noemer van het Vogelaarplan bereikt is, is er ook vooruitgekeken aan de hand van een voorzet voor de komende 4 jaar. We noemen dat concept-plan voor de komende 4 jaar: "Hatert 2.0". In dat concept-plan zit een aantal extra-bouwstenen waarmee we in die 4 komende jaren verder bouwen aan de duurzame verbetering van de leefbaarheid van de wijk. We spreken van "extra"-bouwstenen omdat de corporaties, de gemeente en tal van andere instellingen natuurlijk doorgaan met wat ze normaal al deden in Hatert: dat was en is al meer dan in de meeste andere wijken van Nijmegen omdat Hatert nu eenmaal meer zorg en aandacht verdient.

Ongeveer 80 bewoners en professionals hebben met elkaar aan de hand van stellingen over die extra-bouwstenen gediscussieerd: er zijn per onderwerp veel suggesties gedaan. Zoals toegezegd zenden wij u die suggesties hierbij toe. Ook vindt u in de bijlagen de beide presentaties die die avond zijn gehouden.

Bijlagen: