Sport jij in een zelfgeorganiseerde groep, buiten sportverenigingen, fitnesscentra en andere commerciële sportcentra om? Zoals het hardloop-, fiets-of wandelgroepje met vrienden of collega's?

De gemeente zou graag wat meer informatie willen hebben over deze informele, zelfgeorganiseerde sportgroepen in Nijmegen. Met de verkregen informatie hoopt de gemeente inzicht te krijgen in de wijze waarop deze groepen eventueel in de toekomst kunnen worden ondersteund. Daarom nodigen we de deelnemers aan informele sportgroepen uit om een vragenlijst in te vullen. Bij een groep denken we aan minimaal 3 personen.

Als u de onderstaande link aanklikt, komt u op de eerste pagina van de vragenlijst. Het invullen van de lijst duurt circa 7 minuten.

www.nijmegen.nl/sportgroepen

Het onderzoek is een initiatief Sportservice Nijmegen en wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek en het Transferpunt Sport van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Graag wil ik u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Carlos Baltus, Sportservice, gemeente Nijmegen