De gemeente Nijmegen koppelt op een aantal plekken tussen de Muiderslotstraat en het kanaal en ook tussen de Cort van der Lindenstraat en de Malderburchtstraat regenwater af van daken en bestrating. Per locatie wordt dit water afgevoerd naar de nabijgelegen groenzones. Dit vraagt om aanpassingen in dat groen, bijvoorbeeld door de aanleg van wadi’s waarbij het groen gelijktijdig wordt verbeterd. Door rijkssubsidies is het nu ook mogelijk gemaakt om van deze groenzones een park te maken (langs de Middachtenstraat en Malderburchtstraat). Het regenwater van de Middachtenstraat en in de toekomst eventueel ook van de aangrenzende straten, wordt via een regenwaterriool in het park geloosd in de wadi's.

Aanleg Parkzoom Hatert
Vanaf maandag 2 november is gestart met de grondwerkzaamheden voor het toekomstige park en met de aanleg van een pad. De totale uitvoering van het park loopt tot en met mei 2010. In mei worden ook nog enkele speeltoestellen geplaatst. De opening van het park vindt plaats tijdens de Dag van het Park op zondag 30 mei.

Parkje Angerensteinstraat
Om de entree van Hatert aantrekkelijker te maken, is het  stukje openbaar groen tussen de Angerensteinstraat en Hatertseweg opgeknapt met onder andere een pad en nieuwe groenvoorzieningen.

Aanleg van blauwbekken
In de Goeman Borgesiusstraat komen twee blauwbekkens. Een blauwbekken is een soort verzamelgoot van regenwater. Het water dat in de blauwe vakken op de weg wordt verzameld, gaat via een gootje naar een verlaging in de groenstrook, waar het water in de grond terecht komt.

Werkzaamheden rondom flats Middachtenstraat
Rondom de flats aan de Middachtenstraat wordt nieuwe bestrating aangebracht. Ook wordt de riolering aangepast. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april. De werkzaamheden rondom de flat Delsenhof vinden in mei plaats.